bas

/Bas Douma

Marktgericht, missiegedreven

Er verschijnen vele boeken die interessant zijn voor bijvoorbeeld managers of organisatiedeskundigen. Meerdere gespecialiseerde websites vullen bijna dagelijks mijn inboxen met nieuwe titels. Niets mis mee, al laat ik me graag op pad sturen door mijn netwerk. Zo werd ik op het goede spoor gezet van Marktgericht, missiegedreven. Een bundeling van inspirerende columns en. andere […]

By | 15 juni 2021 | Blog | Geen Reacties

Klant wil weten: waar komt iets vandaan?

Een organisatie die maatschappelijk verantwoord onderneemt, wil graag tonen dat de toelevering van hun producten in orde is: sociaal, niet vervuilend, met een beperkte footprint, enz. De vraag is natuurlijk of hun klanten belangstelling hebben voor de toeleveringsketen. En als dat al zo zou zijn, zijn ze dan bereid om een bedrijf te belonen voor […]

By | 28 januari 2021 | Blog | Geen Reacties

Amsterdam maakt ambities waar

De maatregelen die Amsterdam de komende jaren neemt om de CO2-uitstoot te verminderen, leveren naar verwachting een CO2-reductie van 48% op in 2030. Daarmee voldoet de hoofdstad bijna aan de afspraken van het landelijk Klimaatakkoord (49% reductie in 2030). Met extra maatregelen ligt ook het ambitieuzere Amsterdamse doel van 55% CO2-reductie binnen bereik. Dit blijkt […]

Artikel op nieuwe Vifort!

We staan nog aan het begin, maar weten dat het eraan komt: een circulaire economie. Een geheel nieuw economisch systeem waarbij we grondstoffen en materialen eindeloos hergebruiken en nieuwe toepassingen en waarde geven. Circulair ondernemen gaat gepaard met onder andere nieuwe verdien- en businessmodellen, met sociaal ondernemen én met een andere vorm van ketensamenwerking. Ook […]

By | 12 september 2019 | Nieuws | Geen Reacties

Niet meer vergaderen

Jij bent na de vakantie uitgerust, doch oude patronen liggen op de loer. Zoals vergaderen: het vaste ritueel van Opening, Mededelingen, Verslag (‘inhoudelijk en tekstueel’), Agendapunten, Rondvraag. Te veel bespreekpunten, te veel papier, laatkomers, eindeloze discussie, geen (heldere) besluitvorming. Je agenda altijd gevuld met vele vergaderingen… Gebruik na de vakantie het ontspannen gevoel, de frisse ideëen […]

By | 9 september 2019 | Nieuws | Geen Reacties

Circulaire economie: uitdaging voor communicatie

Wat betekent Circulaire Economie voor het communicatie- en marketingbeleid van jouw organisatie, wat vraagt het van jou als ‘marcom’-professional anno 2018? Inspiratie, ervaringen van koplopers, debat: dat is Vakimpuls Circulaire Economie – het symposium op dinsdag 6 maart 2018 bij HNK Amsterdam-Zuidoost. Georganiseerd door Startcirculair in samenwerking met Logeion, brancheorganisatie voor communicatie- en marketingprofessionals, en samenwerkpartner HNK (Het Nieuwe […]