Marktgericht, missiegedreven

//Marktgericht, missiegedreven

Er verschijnen vele boeken die interessant zijn voor bijvoorbeeld managers of organisatiedeskundigen. Meerdere gespecialiseerde websites vullen bijna dagelijks mijn inboxen met nieuwe titels. Niets mis mee, al laat ik me graag op pad sturen door mijn netwerk. Zo werd ik op het goede spoor gezet van Marktgericht, missiegedreven. Een bundeling van inspirerende columns en. andere bijdragen van Marc van den Tweel.

Van de Tweel is de ultieme en ervaren verbinden van markt en maatschappij. Hij observeert scherp diverse ontwikkelingen in de politiek, de media, organisaties en bedrijven, in de publieke opinie. Niet met een oordeel, eerder met een prikkelende verwondering en veelal vanuit een waarderende benadering. De ‘achteruitkijkspiegel’ gebruikt hij hoogstens om daarmee nog beter vooruit te kijken. Naar hoe zaken zich ontwikkelen, wat er gebeurt in de ogenschijnlijk verschillende werelden van markt en missie – die meer met elkaar gemeen hebben dan men soms denkt.

Marktgericht, missiegedreven is natuurlijk geen doe-boek, geen instrument voor de moderne manager of bestuurder die een nieuwe aanpak wil voorstaan. Wel een helder en toegankelijk boek waarin Van den Tweel ons (en dus ook mij) op een leerzame en optimistische manier laat kijken naar de actualiteit en naar diverse ontwikkelingen. Omdat “een onderzoekende en onbevooroordeelde geest van groot belang is”.

Uitgegeven en verkrijgbaar bij Walburgpers en bij je boekhandel om de hoek.

15 juni 2021