De inhoud van de website van Bascommunicatie (bestaande uit de Bascommunicatie-homepage en achterliggende Bascommunicatie-pagina’s in het domein https://bascommunicatie.com/) is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Bascommunicatie ernaar streeft dat de informatie op de website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in de informatie te allen tijde voorbehouden. Zo wordt bij de nieuwsartikelen altijd de plaatsingsdatum weergegeven, op deze datum was de informatie actueel en juist maar kan naderhand achterhaald en/of niet meer van toepassing zijn.

Bascommunicatie is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Aan de inhoud van de website van Bascommunicatie kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Links naar derden

Bascommunicatie heeft op zijn website links geplaatst naar websites van derden. Bascommunicatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Bascommunicatie plaatst dergelijke links enkel voor het gemak van de bezoeker van de Bascommunicatie-site zonder daarmee de inhoud van de externe website blindelings te onderschrijven.

Copyright

Alle rechten op de Bascommunicatie-website, dan wel op werken, ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere items op de Bascommunicatie-website, berusten bij Bascommunicatie, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de Bascommunicatie-websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Bascommunicatie of de derde rechthebbende. Mocht u ondanks alle door Bascommunicatie in acht genomen zorgvuldigheid menen dat uw rechten en/of de rechten van derden worden geschonden, laat Bascommunicatie dat dan zo spoedig mogelijk weten via het e-mailadres info@bascommunicatie.com.