Invoeren nieuwe privacywet

Home/Invoeren nieuwe privacywet

privacywet 2018
Opdrachtgever
Diverse organisaties

Vanuit Bascommunicatie
Workshops, trainingen, projectbegeleiding

Specialisme

Workshops, trainingen

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle(!) organisaties voldoen aan een nieuwe privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het advies is: start tijdig met de invoering, bijvoorbeeld met een incompany workshop-op-maat.

De AVG  geldt voor de hele Europese Unie (EU) en vervangt in Nederland de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe wet versterkt en breidt privacyrechten van mensen uit én zorgt voor meer verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken: en dat is elke organisatie!

Belangrijk voor elke medewerker

De nadruk ligt – meer dan nu-  op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Het advies is om op tijd te beginnen met de implementatie van de regels. Niet in de laatste plaats omdat elke medewerker direct of indirect te maken heeft met gegevensbescherming – denk maar aan mailtjes die we versturen.

Omgaan met privacygevoelige informatie

De AVG geeft strikte richtlijnen over wat wel en niet mag. Ingesleten werkroutines kunnen straks te risicovol zijn en daarmee eigenlijk ontoelaatbaar blijken te zijn. Elke medewerker in de organisatie heeft met de AVG te maken. Kortom, zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie is een thema dat iedere medewerker in de organisatie raakt, waar verschillende belangen gediend worden en waar een integraal organisatiebeleid op moet worden vastgesteld.

Hoe pakken we dit aan? Met z’n allen!

Bascommunicatie ondersteunt organisaties die met het project “privacywetgeving 2018’ aan de slag gaan. In een incompany workshop-op-maat stellen we een praktisch plan van aanpak op.

Marianne Buter, manager PThU: “De workshop geeft een goed inzicht in wat scrum is en hoe je dit kunt toepassen bij het project Privacywetgeving. De workshop is een combinatie van kennis en praktijk, alle stappen van een scrumproces hebben we doorlopen. Naast kennis opdoen, ervaar je dus ook wat de scrum methodiek feitelijk inhoudt: in no time hadden we de eerste versie van ons plan van aanpak privacywetgeving klaar.”

Zie hier voor meer informatie over deze workshop.