Meer aandacht voor je klanten

//Meer aandacht voor je klanten
Aandacht klanten

MKB-bedrijven in Nederland zijn voorzichtig optimistisch over het huidige bedrijfsklimaat. Ze richten zich op continuïteit en groei. De sleutel tot succes is hun klantenbestand. En dan vooral het ontwikkelen van goede relaties met klanten. Het midden- en kleinbedrijf richt zich veelal op het efficiënter inrichten van klantprocessen én op het verkennen van nieuwe manieren om met klanten te communiceren.
Dit blijkt uit het onderzoek ‘Inzicht in het MKB-ondernemersklimaat in Nederland’ van Salesforce.

Continuïteit, groei en klanten

MKB’ers zijn voorzichtig optimistisch en geven prioriteit aan continuïteit. Op de korte termijn is 84% van de ondervraagde Nederlandse bedrijven voorzichtig optimistisch. De belangrijkste doelen zijn continuïteit, groei, onafhankelijk blijven en klanten behouden.

In de top tien van aandachtsgebieden voor Nederlandse MKB-bedrijven staan vijf gebieden die te maken hebben met klantrelaties. 1. Goede klantrelaties onderhouden 2. Iets extra’s doen voor vaste klanten 3. Klanten behouden 4. Investeren in relaties met belangrijke klanten 5. Meer waarde halen uit bestaande klanten.

Technologie voor klantgerichtheid

Uit de enquête blijkt dat Nederland het land is waar CRM het meest bekend is: één op de drie (36%) stakeholders zegt online customer relationship management platforms (CRM-systemen) te kennen. Slechts één op de negen bedrijven maakt er gebruik van, al geven drie op de vier gebruikers aan dat CRM essentieel is voor hun bedrijfsvoering. Op CRM-systemen na gebruiken bedrijven nauwelijks moderne bedrijfsapplicaties. Maar liefst één op de vier heeft nog een papieren archiefsysteem en één op de vijf heeft helemaal geen systeem.

Aandacht voor bedrijf én aandacht voor klanten

Het midden- en kleinbedrijf richt zich veelal op het efficiënter inrichten van klantprocessen én op het verkennen van nieuwe manieren om met klanten te communiceren. Het genereren van aandacht voor hun bedrijf (50%), concurrerend blijven (48%) en snel reageren op nieuwe leads (45%) zijn voor Nederlandse ondernemingen de belangrijkste factoren voor het behalen van goede bedrijfsresultaten.

Bas Douma (Bascommunicatie): ‘We zien in dit onderzoek dat er voor MKB-bedrijven nog een wereld te winnen is met nieuwe manieren van communicatie, met CRM en ook met lead generation. Met een doordachte, slimme en daarmee strategische aanpak kun je meer zichtbaarheid voor je bedrijf organiseren – kun je laten zien hoe innovatief  en duurzaam je bedrijf en producten/diensten zijn en welke waarde je voor klanten kunt hebben. Die aandacht moet je natuurlijk benutten, ofwel: van meer aandacht voor jouw bedrijf ga je naar meer aandacht voor jouw potentiële én ook je huidige klanten. Zo bezien heeft communicatie alles te maken met business development, en omgekeerd!’

Meer weten

Zie hier voor meer informatie over het onderzoek van Salesforce.

Lees ook de andere blogs!

7 september 2017