Amsterdam maakt ambities waar

//Amsterdam maakt ambities waar

De maatregelen die Amsterdam de komende jaren neemt om de CO2-uitstoot te verminderen, leveren naar verwachting een CO2-reductie van 48% op in 2030. Daarmee voldoet de hoofdstad bijna aan de afspraken van het landelijk Klimaatakkoord (49% reductie in 2030). Met extra maatregelen ligt ook het ambitieuzere Amsterdamse doel van 55% CO2-reductie binnen bereik.

Dit blijkt uit de doorrekening van het pakket aan maatregelen uit de ‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal’, die vrijdag 6 maart door wethouder Marieke van Doorninck is gepresenteerd. In de Routekaart staan doelstellingen en maatregelen voor alle relevante sectoren: de gebouwde omgeving, mobiliteit, elektriciteit en industrie & haven.

N.B. Als interim communicatiestrateeg Duurzaamheid en tevens kwartiermaker ‘team Communicatie Duurzaamheid’ bij de Gemeente Amsterdam ben ik nauw betrokken bij de totstandkoming van de Routekaart en andere producten (straks ook o.a. Circulaire Strategie, en Warmtetransitievisie) in deze “Amsterdamse duurzame lente”.

Samen met de stad

Amsterdam wil dat de overgang van fossiele naar duurzame energie op een rechtvaardige manier plaatsvindt. Uitgangspunt is dat de woonlasten voor huishoudens met lage en middeninkomens niet stijgen als gevolg van de energietransitie. Daarnaast wil de gemeente iedereen ondersteunen die zelf aan de slag wil met verduurzamen, bijvoorbeeld met collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, adviezen aan VvE’s en subsidies voor duurzame initiatieven. Ook kunnen bewoners voor informatie en advies terecht bij het online platform Nieuw Amsterdams Klimaat.

Meer informatie

Zie op Amsterdam.nl/duurzaam meer over de plannen en activiteiten van Amsterdam.

 

7 maart 2020