Kans om te experimenteren

//Kans om te experimenteren
Omgevingswet

Aanleiding voor dit artikel is het interview over ‘Omgevingswet en Scrum’ dat staat op de website van Aandeslagmetdeomgevingswet, zie hier.

Wat hebben provincies, gemeenten, waterschappen en diverse uitvoeringsorganisaties gemeen? Ze zijn of gaan aan de slag met de nieuwe Omgevingswet. Meer dan een structuurverandering, de wet vraagt om een verandering in cultuur, in samenwerken, in werkvormen. Ook nieuwe werkvormen, bijvoorbeeld Scrum. Zie hier over de speciale workshop ‘Omgevingswet & Scrum’.

Een groot aantal van de genoemde organisaties doet al ervaring op met de Omgevingswet. Door bijvoorbeeld medewerkers en belangstellenden te informeren over wat er gaat veranderen, wat de bedoelingen en de gevolgen zijn van de wet. In projectgroepen bereiden betrokkenen zich voor op de invoering ervan binnen de eigen organisaties en die is voor elke organisatie anders.

Van wet naar samenwerkcultuur

Als de wet een cultuurverandering beoogt, laat dat dan als betrokken organisatie dat dan al zien in deze fase van voorbereiden en invoeren. Door te kiezen voor werkvormen die juist de directe samenwerking tussen professionals en andere betrokkenen centraal stellen. Bijvoorbeeld de Scrum aanpak.

Samenwerken aan gezamenlijk resultaat

De beproefde projectmethode Scrum laat deelnemers aan een project direct en interactief samenwerken aan een gezamenlijk resultaat: transparant, strak in de tijd en aanpak, veel ruimte voor elkaars professionaliteit, ervaring, kennis, creativiteit en visie, oplossingsgericht en met veel werkplezier. Dus niet van achter de eigen pc werken en vanaf een omvangrijk papieren projectplan met taken, rollen, verantwoordelijkheden, schema’s, verantwoording, enz. Ook niet in vooraf bepaalde regie- en stuurgroepvergaderingen de voortgang telkens bespreken, maar door actieve samenwerking eindeloze overleggen overbodig maken. Alles richten op een gezamenlijk projectresultaat en dat kan ook zijn: een invoerings- en communicatieplan (inclusief de uitvoering) voor de nieuwe wet, een Omgevingsplan, een campagne, een experimenteerruimte, enz.

Workshop Omgevingswet & Scrum

Speciaal voor organisaties die met de Omgevingswet in de hand nieuwe werkvormen willen verkennen en benutten, is er de workshop ‘Omgevingswet & Scrum’, zie hier.

10 augustus 2017