Online gesprekken over windmolens

/Online gesprekken over windmolens


Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam, afdeling Duurzaamheid

Vanuit Bascommunicatie
Conceptontwikkeling, organisatie, uitvoering, regie

Specialisme

Communicatie

Ook in Amsterdam houdt de komst van (extra) windmolens de gemoederen bezig. Niet omdat bewoners en betrokkenen tegen duurzame energie zijn, wel omdat men zorgen en vragen heeft over gezondheid, natuur en over inpassing in de directe leef- en woonomgeving.

Voor de gemeente heb ik vijf online gesprekken georganiseerd met kritische bewoners, organisaties (o.a. Windalarm en Amsterdam Wind) en met bestuurders. Om samen met experts (o.a. ministerie, GGD, vogelecologen) de zorgen te bespreken, vragen te beantwoorden en kijkers te informeren over alle aspecten rondom windenergie en windmolens.

Resultaat: bewoners, organisaties en gemeente in gesprek met elkaar, als middel voor mogelijk meer vertrouwen en samenwerking in het vervolgtraject. Plus veel meer betrokkenen (vele duizenden kijkers) met genuanceerde en ook kritische informatie bereikt – meer dan mogelijk met fysieke bijeenkomsten.

Zie hier voor het terugzien van de gesprekken.