Verkenning windenergie

/Verkenning windenergie


Opdrachtgever
ECN

Vanuit Bascommunicatie
Interviews, rapport, presentatie

Specialisme

Communicatie

Verkenning kennisinfrastructuur rond testcentrum windmolens

ECN, the Energy research Centre of the Netherlands, vestigt in Noord-Groningen een testcentrum voor windmolens op zee. Het onderzoekscentrum gaat voor internationale fabrikanten nieuwe turbines testen en keuren.

Wereldwijd is windenergie één van de snelst groeiende vormen van duurzame energieopwekking. En deze groei blijft doorzetten. Op elk niveau – technisch, industrieel en politiek – zorgt dit voor grote uitdagingen.

Wind op zee

Vandaag de dag liggen de grootste uitdagingen op het gebied van windenergie bij windenergie op zee. Dit heeft dan ook de volle aandacht van ECN. Het internationaal gerenommeerde onderzoekscentrum heeft 40 jaar ervaring in het leveren van unieke oplossingen op het gebied van windenergie voor spelers over de gehele waardeketen, zoals ontwikkelaars, eigenaren en exploitanten van windparken, fabrikanten, investeerders en overheden.

Belang voor fabrikanten en onderwijs

Voor ECN is het belangrijk te beschikken over uitgebreide testinfrastructuur voor zowel on- als offshore. Dit zorgt voor een snelle en betrouwbare validatie van de vele technologieën. De voorzieningen als in Groningen kunnen als een magneet op windmolenfabrikanten werken. Ook is het beoogde testcentrum van groot belang van de verschillende onderwijsinstellingen in Noord-Nederland.

Verkenning en presentatie

Op verzoek van ECN heb ik een uitgebreide verkenning gedaan: welke verwachtingen heeft de regionale kennisinfrastructuur van het testcentrum, op welke manier kunnen het regionale onderwijs en ECN optimaal samenwerken rond het testcentrum voor windenergie. In een rapport en ook tijdens een bijeenkomst met Gedeputeerde Staten van Groningen heb ik mijn bevindingen gepresenteerd.