Duurzaam-herstelplan Amsterdam

/Duurzaam-herstelplan Amsterdam


Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam, afdeling Duurzaamheid

Vanuit Bascommunicatie
Idee, ontwerp, teksten, redactie, productie

Specialisme

Communicatie

Amsterdam en de metropoolregio zijn hard geraakt door de coronacrisis. Het is een crisis die grote weerslag op de stad en haar inwoners en waarvan onduidelijk is hoe lang die gaat duren.

Toch wil Amsterdam vooruitkijken. Naar hoe we als stad straks beter, socialer, inclusiever en duurzamer uit de crisis kunnen komen. Door duurzaamheid door de coronacrisis niet op de lange baan te schuiven, maar juist nú maatregelen te nemen die bijdragen aan duurzaam economisch herstel.

Duurzaam-herstelplan: € 78 mln. investeren

Amsterdam investeert 78 miljoen euro in het pakket aan maatregelen dat bijdraagt aan de werkgelegenheid en aan de verduurzaming van de stad. De zes ‘duurzame banenmotoren’ leiden tot en met 2025 naar verwachting tot circa 3.800 fte aan extra werkgelegenheid. De investeringen van de gemeente kunnen – samen met het realiseren van de overige duurzaamheidsambities van Amsterdam – zo’n 2,7 miljard aan private investeringen aanjagen tot en met 2025.

Communicatie

In mijn rol van interim communicatiemanager de bij afdeling Duurzaamheid was ik lid van de Taskforce Duurzaam Herstel. In een nauwe samenwerking met beleidscollega’s van verschillende directies hebben we in een paar maanden tijd het Duurzaam-herstelplan ontwikkeld, uitgewerkt, financiële dekking georganiseerd en alles op ‘hardheid’ laten onderzoeken. Het College van B&W heeft ons uitgewerkte plan integraal overgenomen. Communicatie was altijd een belangrijk instrument voor de Taskforce. We hebben ernaar gestreefd zoveel mogelijk collega’s en externe partijen erbij te betrekken.

Voor de presentatie door het College heb ik een brochure (zie pdf) en een factsheet (zie pdf) laten produceren*. Ook is er een prachtig filmpje gemaakt – een slimme bewerking van de versie die eerder al op een internationaal stedencongres over duurzaamheid, waarvan Amsterdam gastvrouw was, was vertoond.

*In samenwerking met Doede Jaarsma Communicatie (die ook deze website heeft gemaakt)