Succesvolle samenwerking bedrijfsleven en onderwijs

/Succesvolle samenwerking bedrijfsleven en onderwijs

Samenwerking bedrijfsleven en beroepsonderwijs
Opdrachtgever
Platform Bèta Techniek (PBT)

Vanuit Bascommunicatie
Lid expertcommissie, interviews, evaluatierapporten, presentaties

Specialisme

Communicatie

In 2011 zijn de eerste zeven pilot-Centra voor innovatief vakmanschap (in het mbo) en – Centres of expertise (in het hbo) van start gegaan. Zij werken in een publiek-private samenwerkingsvorm (pps). Daarin nemen scholen, bedrijven en/of andere externe partners in het werkveld gezamenlijk verantwoordelijkheid voor innovatie in het beroepsonderwijs. In de vorm van een jaarlijkse audit wordt de duurzame ontwikkeling van een Centre beoordeeld.

Samenwerking bedrijfsleven, beroepsonderwijs

De Centra zijn een instrument om de aantrekkingskracht van de sector op de toekomstige generatie technici te vergroten. Maar ook om kennisuitwisseling tussen scholen en de praktijk te versterken. Het belangrijkste doel is de vernieuwing van het beroepsonderwijs, voor een up-to-date aansluiting op innovatie en voor een goede invulling van de (regionale) kennisfunctie.

De Centra kenmerken zich door een interactieve en niet-vrijblijvende samenwerking tussen scholen, bedrijven, andere organisaties en overheidspartijen, vanuit een gezamenlijke visie. Door meerjarige cocreatie en cofinanciering. Kenmerkend is ook de grote variëteit in typen samenwerking en gekozen (unieke) focus in inhoudelijke speerpunten en aandachtsgebieden.

Focus: communicatie en business development

Een onafhankelijke auditcommissie van het Platform Bèta Techniek (PBT, namens de ministeries van Economische Zaken, en Onderwijs) ondersteunt en evalueert de ontwikkeling van de Centra’. Het totaal aantal actieve Centra in mbo en hbo bedraagt ruim 130. Bij de ontstane netwerken zijn in totaal ongeveer 4.500 werkveldpartners, 50 duizend studenten, bijna 4.000 docenten van 83 mbo-instellingen en hogescholen betrokken. Zie hieronder Wij Zijn Katapult.

Expertlid auditcommissie

Ik ben lid van een auditcommissie die de Centra periodiek beoordeelt. Daarbij richt ik me specifiek op de communicatie en marketing van een Centre, naast de business development en duurzame ontwikkeling van de organisatie. Ook beoordeel ik de jaarlijkse aanvragen voor het Regionale Investeringsfonds-mbo.
Zie hieronder het laatste rapport van de auditcommissie.

Wij zijn Katapult!

Katapult is het netwerk van ondernemers, docenten, onderzoekers, professionals en projectleiders. Binnen Katapult laat men de resultaten zien, deelt men kennis, laat men zien hoe het ook kan, leert men van elkaar en ontwikkelt men nieuwe goede voorbeelden. Zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden en bedrijfsleven en onderwijs zichzelf steeds verbeteren. Katapult: de aanjagers van kennis van morgen. Zie hier voor meer informatie.