Business development

//Business development
Business development 2017-12-15T13:52:17+00:00
Business development

Kansen voor ondernemen

Voor elk bedrijf (dus ook voor jou als ondernemer) geldt: wees actief aangesloten op de omgeving die permanent verandert. De ontwikkeling van nieuwe technologieën én een andere verwachting van klanten nodigen uit tot moderne business- en verdienmodellen, tot (opr)echte samenwerking en tot een toegevoegde waarde die jouw bedrijf onderscheidt: met producten en diensten die je klanten écht willen.

Groeistrategie, aanpak én uitvoering

Ik ondersteun bedrijven in diverse sectoren en branches. Die slim en wendbaar willen zijn en die ook meer klanten en omzet willen. Dat begint met een analyse: wat ben je nu en waar wil je met je bedrijf naar toe; welke kansen biedt je omgeving, waar zijn mogelijke dilemma’s en belemmeringen; wat is vervolgens je groeistrategie. Samen stellen we een solide en praktische business analyse en plan op (met behulp van Business Model Canvas, zie hier). En ik help je met de aanpak: concrete activiteiten om stap-voor-stap je ondernemersdoelen te realiseren, zoals strategie, plan van aanpak, marktverkenning, presentaties, toepassing media (website, social media), marktintroductie, enz.

Circulair ondernemen

Als bedrijf zie je de noodzaak voor, maar nog meer de kánsen van Circulair Ondernemen voor jouw bedrijf? Circulair ondernemen is een manier van organiseren waarmee we het klimaat verbeteren en waarmee we ook de financiële resultaten van ons bedrijf kunnen verbeteren. Ofwel: het kan én het levert geld op! Zet met jouw bedrijf en je team ook de eerste of tweede stap richting circulair ondernemen: wijstartenmetcirculairondernemen.nl

Circulaire verdienmodellen

Circulair ondernemen biedt voor alle soorten bedrijven kansen om op een andere manier met grondstoffen en afval om te gaan. Door het lineaire bedrijfsmodel, gericht op bezit, gebruik en uiteindelijk afval, te veranderen naar een meer circulair model, met focus op hergebruik van grondstoffen, materialen, afval.
Naar een ander bedrijfsmodel en ook verdienmodel: stap voor stap, samen met ketenpartners en door ook gebruik te maken van inspirerende koplopers.
Zie hier de blog over circulaire verdienmodellen.

Audits publiek-private samenwerking

Ik heb ruime ervaring met de begeleiding van (internationale) startups en groeibedrijven en beschik daarnaast over een omvangrijk netwerk. Ook ben ik betrokken bij de beoordeling (audit) van business plannen voor publiek-private samenwerkingen (bedrijfsleven en onderwijs) en investeringsaanvragen.

Meer weten?

Neem contact op met Bas Douma:

06 20 01 15 11
info@bascommunicatie.com