Participatie in de energietransitie

//Participatie in de energietransitie

‘Participatie in de energietransitie: zo doe je dat’ is een nieuwe training van Publiec voor beleidsadviseurs, projectleiders, programmamanagers en communicatieadviseurs. Je leert dat je met vallen en opstaan sterk kunt staan in het complexe vraagstuk rondom de energietransitie.

De training wordt door Christian Scheres of Esther Holster verzorgd. Tijdens de drie dagdelen schuiven ik en een van de trainers op het gebied van gedragsverandering (Anouk de Regt) ieder een dagdeel aan.

Je krijgt inzicht in hoe transities werken, het krachtenveld, de rollen en in de verantwoordelijkheden. Je leert hoe je inspeelt op het gedrag van zowel de interne als de externe omgeving. Daarnaast komen actuele ontwikkelingen en toepassingen aan bod op het vlak van werkvormen en participatie. Denk aan burgerraden, Joint Fact Finding en Mediation.

De basis voor de training is het onderzoek van Julia van Liemt, masterstudent aan de TU Delft. Uit gesprekken met medewerkers van diverse gemeenten komt naar voren dat de ambities voor verduurzaming hoog zijn en vaak ver weg in de toekomst geformuleerd. De vertaalslag naar de praktijk is weerbarstig en complex. Die vraagt om lef, kennis, verbinding en doorzettingsvermogen. Het gaat bij de grote en zeker bij de duurzame opgaven om drie thema’s:

  • Omgaan met complexiteit
  • Bewustzijn van verantwoordelijkheid
  • Succesvolle strategieën voor gedragsverandering

In drie dagdelen werken we aan deze drie thema’s. Aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden, theorie en oefeningen laten we zien hoe je de juiste richtingen afweegt en krijg je handvatten aangereikt. Zo kun jij als beleidsadviseur, projectleider, programmamanager of als communicatieadviseur hier weloverwogen mee aan de slag. Vervolgens kunnen deelnemers aanvullend kiezen voor verdieping en uitwerking op maat in aanvullende keuzemodules, waaronder Factor-C, Dialoog, Het kernverhaal, Factor-P (structurele aanpak voor participatie), maar ook Joint Fact Finding of Gedragsverandering.

Informatie
Zie hier voor meer informatie over de workshops van Publiec en voor inschrijving.

 

2 december 2021