Artikel op nieuwe Vifort!

//Artikel op nieuwe Vifort!

We staan nog aan het begin, maar weten dat het eraan komt: een circulaire economie. Een geheel nieuw economisch systeem waarbij we grondstoffen en materialen eindeloos hergebruiken en nieuwe toepassingen en waarde geven. Circulair ondernemen gaat gepaard met onder andere nieuwe verdien- en businessmodellen, met sociaal ondernemen én met een andere vorm van ketensamenwerking. Ook belangrijk voor communicatieprofessionals!

Dit artikel van mijn hand is ook gepubliceerd op de website van Vifort, de nieuwe beroepsvereniging van zelfstandige communicatieprofessionals (zie hieronder).

Eigenaar blijven

Circulair ondernemen is meer dan afvalscheiding. Het gaat veelal ook om een geheel andere bedrijfsvoering (denk aan circulair inkopen en aanbesteden) en om andere business modellen. Verkoop van producten? In toenemende mate zien we bij circulair ondernemen de omslag van verkoop naar dienstverlening, waarbij de producent eigenaar blijft van het product: ‘product as a service’ als business model. Sygnify (voorheen Philips Lighting) is zo’n voorbeeld: het verhuurt voor een bepaalde periode armaturen en lampen aan een klant (denk aan Schiphol), de klant betaalt ‘per lux’. Dat vraagt om een ander productdesign en zeker ook om een andere bedrijfsvoering, waarbij het accent ligt op waardebehoud van de grondstoffen en materialen, en op meer service en minder op de klassieke sales.

Jij als onderdeel van een keten

Als een bedrijf zich wil voorstaan op circulaire producten, diensten en bedrijfsvoering, dan zal dit bedrijf ‘eisen’ stellen aan zijn leveranciers in de keten waarmee het bedrijf samenwerkt. Ook jij als zelfstandig ondernemer bent onderdeel van die keten.

Ga eens na aan wie jij, nu of straks, je diensten en producten graag wil leveren. Bedrijven als bijvoorbeeld Gispen, Auping, Interface en ook instanties als gemeenten en waterschappen zullen de voorkeur uitspreken voor professionals die affiniteit hebben met én kennis hebben van circulair ondernemen.

Koplopers

Er zijn al vele koplopers die overtuigend aantonen dat circulair ondernemen werkt. Zowel de reeds genoemde bedrijven maar ook vele nog onbekende merken. Weet dat alle gemeenten en provincies aan de slag gaan met de omslag naar circulair ondernemen, onder andere door een ‘circulair inkoopbeleid’. Ook hier zien we diverse koplopers die, net als genoemde bedrijven, al veel ervaring opdoen met andere productiewijzen, bedrijfsvoering, business modellen, nieuwe functies (denk ook aan programma-managers Circulaire Economie) en ook samenwerking met leveranciers en ketenpartners.

Een geheel ander economische systeem, want dat is de Circulaire Economie, vraagt ook van professionals tijdig de omslag te maken: wat is die nieuwe economie, wat heeft het voor gevolgen voor produceren, dienstverlening, samenwerking, functies, enz.? De genoemde bedrijven tonen aan dat zij voorsprong hebben op hun concurrenten, wat betreft profiel op de arbeidsmarkt, marktpositie, ketensamenwerking en zeker ook omzet.

Meer weten

Het woord zegt het al – circulair ondernemen is…. ondernemen: marktverkenning, innovatie, nieuwe producten en diensten ontwikkelen, je onderscheiden. Besef dat een nieuwe economie niet zal worden gestimuleerd door nieuwe subsidies, anders dan de bestaande innovatie-financiering. Het gaat namelijk om de toenemende vraag, van consumenten en bedrijven, naar circulaire producten en diensten, en dat vraagt om creativiteit en ondernemerschap.

Dat geldt ook voor jou als zelfstandige communicatieprofessional. Verdiep je tijdig in wat er komen gaat, wat circulair ondernemen betekent voor jouw functie en/of business. Zie bijvoorbeeld vakliteratuur over Circulaire Economie en relevante artikelen op internet. Ga voor workshops of trainingen over circulair ondernemen naar Startcirculair.nl.

Vifort

Vifort is de gloednieuwe beroepsvereniging voor zelfstandige communicatieprofessionals.Vifort werkt onafhankelijk met als doel actief de belangen van zzp’ers, die werkzaam zijn in de communicatiebranche, te behartigen. Zie voor meer informatie: Vifort.nl

12 september 2019