Evaluatie verkiezingen 2018

//Evaluatie verkiezingen 2018
Verkiezingen organiseren en evalueren

De verkiezingen zijn achter de rug. De stemmen zijn geteld en we gaan als gemeente na wat goed ging en wat wellicht de volgende keer beter kan. Zijn we tevreden met de opkomst, welke stemlocaties deden het goed, hoe waren de voorbereidingen en hoe was uiteindelijk de totale organisatie? Een dik evaluatierapport is in de maak. Of….

Krachtige evaluatie in no time

Bij de organisatie van de verkiezingen zijn diverse afdelingen en professionals betrokken. En dat geldt ook voor de evaluatie ervan. Kies voor een efficiënte aanpak en pas ook hierbij Scrum toe. Zo heb je als gemeente in no time een compleet en krachtig evaluatierapport – het vertrekpunt voor geslaagde verkiezingen volgend jaar!
Bascommunicatie organiseert en begeleidt voor elke gemeente de bijeenkomst-op-maat ‘Evaluatie verkiezing gemeenteraad 2018’.

De bijeenkomst heeft als resultaat een complete concept-evaluatie van de verkiezingen – met input van alle betrokkenen. Deelnemers hebben interactief én samen geïnventariseerd welke items, ervaringen en gegevens van belang zijn, en wie wat moet doen voor de definitieve evaluatie. Alle items en activiteiten zijn overzichtelijk gepresenteerd, inclusief de aanpak voor de komende periode.

Deze in company bijeenkomst is bestemd voor allen die te maken hebben met de gemeenteraad-verkiezingen 2018 én die en passant ook meer willen weten over Scrum; specifieke voorkennis is niet vereist.

Meer informatie?

Zie hier voor meer informatie over deze bijeenkomst en andere workshops. Of neem direct contact met Bas Douma: E Info@Bascommunicatie.com of M 06-200 11 5 11

22 maart 2018