CV

Opdrachten, werkzaamheden

Download hier mijn CV-bedrijfsprofiel Bas Douma | Bascommunicatie

2014 – heden Partner/eigenaar 15KM: begeleider en facilitator van ondernemingen

Vanuit 15KM, waarvan ik samen met Robbert van Straten eigenaar/partner ben, begeleid ik met een team van experts en samenwerkpartners kansrijke (internationale) ondernemers met starten, groeien, financieren en faciliteren van hun business.

Schermafbeelding 2015-05-18 om 16.17.39

 

 

 


2013 – heden Procesbegeleider, Scrum Master

 • Introductieworkshops Scrum en begeleider (Scrum Master), onder andere: gemeente Wageningen, Babbage Company (3x), Natuurmonumenten, gemeente Den Haag, Communicatie Platform Gorinchem, openbare workshops, Haagse Hogeschool, Cover (communicatieprofessionals in corporatiebranche), Waternet Amsterdam, gemeente Woerden, HVC, Tappan Communicatie, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, RoyalHaskoningDHV, Haga Ziekenhuis en Reinier de Graaf Gasthuis Den Haag, gemeente Enschede, Koninklijke Bibliotheek, gemeente Huizen, gemeente Gorinchem, OSR (juridische opleidingen), Hoogheemraadschap Noord-Holland Noorderkwartier, Waterschap Rijn & IJssel en Stichting Miletus (zorgsector).

2012 – heden Consultant communicatie, onder andere bij:

 • ROC Leiden (2014)
 • Thermphos (v/m forforfabriek Vlissingen) (2014): bijeenkomst en opstellen strategisch communicatiekader rond ontmanteling fabriek in 2015/16
 • Ministerie van Economische Zaken (2014): organisatie en begeleider van workshop met alle betrokken organisaties bij uitvoeringscommunicatie rond Europees landbouwbeleid
 • Gemeente Zaltbommel (2014): begeleider strategisch koerstraject team Communicatie
 • ECN (2013): verkenning kennisinfrastructuur rond komst offshore-windturbinetestveld in provincie Groningen
 • Cition Parkeermanagement (Amsterdam)(2012): advisering communicatiestrategie
 • Gemeente Oldenzaal (2012): sparring partner, coach manager
 • CBS (2012): advisering implementatie nieuwe corporate identity

2013-heden Platform Bèta Techniek

 • Expertlid auditcommissies HBO (Centres of Expertise) en MBO (Centra voor Innovatief Vakmanschap); zie hier het rapport Dynamiek Onderweg (2014)
 • Analyse en beoordeling van diverse business cases i.h.k.v. Regionaal Investeringsfonds
 • Workshop Positioneren tijdens General Assembly februari 2014 (zie presentatie: Positioneren GA 7feb2014.key)

2013/2014 NV Port of Den Helder

 • Procesbegeleider, consultant communicatie
 • Begeleiding strategietraject (redactie strategieplan, opstellen plan van aanpak)
 • Organisatie communicatiediscipline: scan, inventarisatie, advies
 • Uitvoerende communicatieactiviteiten (waaronder lancering nieuwe website, nieuwe brochures, beurspresentaties)
 • Communicatieadvies m.b.t. strategische items en projecten

2012 Gemeente Haren

 • Crisis- en nazorgcommunicatie ná de rellen
 • Adviseur (mediarelaties) en woordvoerder College B&W en gemeente Haren ná ‘rellen ProjectX’
 • Opstellen Plan van Aanpak ‘Transitie Haren 3.0’ (werktitel)

2011-2012 ECN

 • Manager team Corporate Communications
 • Inrichting en begeleiding strategietraject (resultaat: nieuw Strategieplan 2012-2015, herinrichting organisatie)
 • Meerjarig, strategisch marketingcommunicatiekaderplan (incl. nieuwe positionering, corporate identity (beleid, conceptontwikkeling, implementatie), vernieuwing diverse communicatieproducten, enz.)
 • Opstellen operationeel plan Corporate Communications 2012
 • Communicatie van complexe dossiers, o.a. reorganisatie Focus&Massa, pensioenindexering, en radioactief afval
 • Adviseur Board of Directors
 • Werving en selectie nieuwe manager (vaste dienst) Corporate Communications

2010 AgentschapNL (nu: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO))

 • Manager team Communicatie (30 medewerkers – adviseurs)
 • Strategische communicatie 2010
 • Opstellen strategisch (marketing)communicatiebeleid 2010 e.v.
 • Adviseur directie en management
 • Social media beleid en implementatie (organisatie is genomineerd voor Overheidsorganisatie 2.0 2012)

2009 ECN

 • Manager afdeling Corporate Communications
 • Analyse en organisatieadvies afdeling
 • Strategisch communicatiebeleid
 • Operationeel communicatieplan 2010
 • Profiel, werving, selectie nieuwe manager (vaste dienst) Corporate Communications

2009-2010 Gemeente Amsterdam, Dienstverlening & Facilitair Management (DFM)

 • Opstellen strategisch koersdocument
 • Adviseur interne en externe communicatie (ook: verandercommunicatie)
 • Adviseur en sparring partner directie

2008-2010 Jeugdzorg Noord-Holland

 • Strategisch communicatieadvies
 • Coördinatie corporate communicatie van alle organisaties
 • Organisatie en dagvoorzitterschap werkconferenties
 • Redactie ezine en productie speciale jeugdzorgkranten (1. juni 2009; 2. november 2009)

2008-2009 Gemeente Amsterdam, Dienst Stadstoezicht

 • Corporate communicatie
 • Leiding communicatieteam (later: stafafdeling Kennis & Communicatie)
 • Directie- en bestuursadvies
 • Formeren en inrichting nieuwe stafafdeling Kennis & Communicatie (integratie van alle stafdisciplines; werving en selectie van nieuwe professionals)
 • Ontvlechting organisatie; bouw, positionering en inrichting twee nieuwe organisaties (waaronder de nieuwe ‘parkeer-bv’ Cition (ook: conceptontwikkeling en implementatie corporate identity)
 • Coordinatie en redactie Begroting Stadstoezicht 2010

2009 Stadsdeel Amsterdam-Zeeburg

 • Analyse citymarketing IJburg
 • Organisatie en gespreksleiding bijeenkomst met dagelijks bestuur

2007-2008 Gemeente Alkmaar

 • Manager afdeling Communicatie (13 fte, 15 personen)
 • Professionalisering afdeling Communicatie
 • Senior communicatieadviseur en woordvoerder wethouders
 • Werving en selectie nieuw hoofd (vaste dienst) Communicatie
 • ‘Spiegelfunctionaris’/coach College B&W

2007 – 2008 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

 • Organisatie communicatie
 • Verandermanagement organisatie en cultuur
 • Mediacommunicatie rond rechtszaak ‘gezinsvoogd Savanna’

2006 – 2007 Gemeente Zaanstad

 • Manager afdeling Communicatie (20 fte, 25 personen), met specifieke aandacht voor professionalisering afdeling en versterking strategische adviesfunctie
 • Ondersteuning en advisering College van B&W
 • Plan van Aanpak interactief beleid
 • Plan van Aanpak citymarketing
 • Werving en selectie nieuw hoofd (vaste dienst) Communicatie

2001-2006 Gemeente Amsterdam

 • Manager team Communicatie (10 fte)
 • Organisatie afdeling Communicatie (nieuwe functies en functieprofielen; opdracht-gestuurd werken na acquisitie)
 • Professionalisering afdeling/medewerkers met als resultaat: hoge productiviteit, laag ziekteverzuim, grote klanttevredenheid, succesvolle communicatieprojecten
 • Communicatieadvies en -uitvoering/begeleiding m.b.t. interne veranderingsprocessen en reorganisaties (o.a. missie- en cultuurtraject; project Integriteit; project Exact (invoering nieuw financieel pakket))
 • Nieuwe arbeidsmarktcommunicatie, corporate website, intranet, Ezine, bedrijfspresentatie, nieuwe corporate huisstijl
 • Organisatie corporate en projectcommunicatie Noord/Zuidlijn
 • Informatiecentrum Noord/Zuidlijn, zie hier (opgetreden als kwartiermaker en als voorzitter Raad van Toezicht)
 • Projectplan citymarketing (gastvrijheid) i.s.m. bedrijfsleven
 • Amsterdams Bureau voor Communicatie, zie hier (lid oprichtingsgroep)
 • Realisering van de levensgrote letters Iamsterdam (o.a. op Museumplein)

1997-2001 RET, openbaarvervoerbedrijf Rotterdam e.o.

Hoofd Corporate Communicatie

1989-1997 Ministerie OCenW

Bureau Procesmanagement Voorgezet Onderwijs
Senior communicatieadviseur; sector-, publieks- en persvoorlichter

1987-1989 Nima (marketing-opleiding)

Beoordelaar cursus en docenten

1985-1991 Voortgezet onderwijs Amsterdam-Zuidoost

Docent Nederlands (van vmbo tot vwo)
Sectieleider Nederlands
Coördinator leerlingbegeleiding, pr en voorlichting

1981-1983 Voortgezet onderwijs Amsterdam

Docent Nederlands

 

Nevenwerkzaamheden

Schermafbeelding 2013-10-30 om 21.29.01

 

CV

Download hier mijn CV-bedrijfsprofiel Bas Douma | Bascommunicatie 2015

Share